top of page
GSP Badge B.png

Selim Keçeli

Keçeli, S. (2018). Özgeçmişim, Başarılarım ve Çalışmalarım (Selim Keçeli). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.11098013

External resources, Indexed in: OpenAIRE

Selim Keçeli

Selim Keçeli, Ankara Üniversitesi'nden Özel Eğitim Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmuştur. Selim, eğitim olanaklarından yoksun olan dezavantajlı gençlerin ve özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını iyileştirmeye çalışan bir toplum gönüllüsü ve etki girişimcisidir.

Selim Keçeli, özel gereksinimli bireylerin (dünya nüfusunun yüzde 15'i) küresel sesi olmayı ve yaşamlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir vizyoner lider ve etki girişimcisi olarak öne çıkıyor. 2021 yılında kurduğu OGB Project ile, özel gereksinimli bireyler için eşit fırsatlar oluşturmayı amaçlayan bir toplum kuruluşu olan sosyal girişiminin CEO'su olarak görev yapmıştır.

 

Gerçekleştirdiği çalışmalarıyla, dünya çapında 100'den fazla ülkede 450'den fazla sosyal girişimin oluşturduğu küresel bir hareket olan We Make Change ile destek ve iş birliği konusunda anlaşmıştır. Selim'in gerçekleştirdiği çalışmalar, podcast, sunum, bilimsel makale ve eğitici video serilerinden oluşmaktadır.

Selim, özel eğitime ihtiyaç duyan özel gereksinimli bireyler için yardım kampanyaları düzenlemiş, gerçekleştirdiği psikososyal destek çalışmaları ve akademisyenler aracılığıyla sosyo-ekonomik düzeyi düşük bireylerin ailelerine ücretsiz danışmanlık hizmeti vermiştir. Kurumsal yönetim, stratejik planlama ve işbirliği odaklı yaklaşımı sayesinde, etkili programlar ve projeler geliştirip uygulamış, sosyal girişiminin etki alanını genişleterek daha fazla öğrenciye erişim sağlamıştır. Selim'in liderlik ve ekip yönetimi, stratejik planlama ve iş geliştirme, iletişim ve işbirliği, proje ve program yönetimi, finansal yönetim ve kaynak geliştirme gibi yetenekleri, OGB Project'in başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlamış ve özel gereksinimli bireylerin yaşamlarında önemli bir etki oluşturmuştur.

 

Ayrıca Ortak Girişimciler Birliği çatısı altında, Selim Keçeli'nin 2021 yılında başlattığı işbirlikleri toplumda farkındalık oluşturma ve değişim oluşturma misyonunu oluşturdu. We Make Change, Sanal Üniversite, Selim Keceli Academy, JCI Çankaya ve daha birçok girişimci, insiyatif ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği gönüllü çalışmalar, eğitimde eşitlik ve özel gereksinimli birey ve çocuklara, ailelerine destek konularında önemli adımlar atılmasını sağladı.

OGB Project, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini destekleyen, farkındalık temalı gönüllülük esasına dayalı bir sosyal girişimdir. Selim, Ortak Girişimciler Birliği'nde gerçekleştirdiği çalışmaları ve özel gereksinimli bireyler için çalışan kamu veya sivil toplum kuruluşlarına verdiği destekler sonucunda, 100 ülkede 450 sosyal girişimin oluşturduğu küresel bir güç olan We Make Change tarafından 2021 ve 2023 yıllarında dünyanın en özgün gençlerinden biri seçildi. 2021 yılında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından SDG 4 ve SDG 10 amaçlarını desteklediği için Changemaker Award, 2023 yılında da toplumda gönüllü çalışmaların yaygınlaştırılmasına yönelik sağladığı desteklerden ötürü Changemaker Award ve Şubat 2023 tarihinde de Changemaker of the Month seçilerek ödüllendirildi.

2022 yılında UNESCO elçisi Sunny Varkey tarafından kurulan dünyanın en büyük eğitim Vakfı olan Varkey Vakfı ve Chegg.org Küresel Öğrenci Ödülü'nde 150 ülkeden yaklaşık 7000 aday arasından TOP 50 Finalisti olan ilk Türk oldu.

Selim Keçeli, dünyanın 3. büyük sivil toplum kuruluşu olan Junior Chamber International (JCI) Türkiye birimi tarafından düzenlenen Türkiye'nin En Başarılı Genci (TOYP) Ödülü'nde İnsanlığa Hizmet ve Gönüllü Kuruluşlar Kategorisi'nde son 3 finalistten biri olarak gösterildi.

2022 yılında dezavantajlı öğrencilere yönelik özel eğitim, aile eğitimi ve uzmanlık eğitimi konularında araştırmalar yapan Selim Keceli Academy’i kurdu. Selim Keceli Academy, eğitim alanında öncü dijital içerik sağlayıcısıdır. Platform yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak hazırladığı akademik yayınları insanlara sunmaktadır. Günümüzün teknolojik gelişmelerinden biri olan yapay zeka, transhümanist yaklaşımda olduğu gibi eğitim, inovatif ürün tasarımı, girişimcilik gibi alanlarda da önemli faydalar sağlamaktadır. Bu çerçevede Selim Keceli Academy, teknolojik gelişmelerin eğitim alanında da faydalar sağladığı fikri ile eğitim konusunda akademik çalışmalarda bulunmuştur.

Selim Keçeli, sivil toplum çalışmaları kapsamında Eğitim Nobeli Finalistleri'nin farkındalık çalışmaları için organizatörlük yaparak, etkinliklerin planlanması, yönetimi ve senkronizasyonunda önemli bir rol oynamıştır.

Down Sendromu Farkındalık Hareketi Sosyal Farkındalık Projesi ile toplumda Down sendromlu bireylerin benzersiz yeteneklerini ve gelişimsel özelliklerini vurguladı. Bu proje toplumda önyargıları azaltma, toplumsal kabulü artırma ve toplumda daha fazla anlayış oluşturmayı sağladı.

Selim, akademik çalışmaları kapsamında uluslararası katılımlı UDEMKO2022 zirvesinde Türkiye'de erken çocukluk döneminde üstün yetenekli çocukların eğitiminde yaşanan sorunlara ilişkin sözlü bildirisini sundu.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğrenci Kongresi'nde Türkiye'de okul öncesi eğitimin kaynaştırılmasında yaşanan sorunlar üzerine meslektaşlarıyla birlikte hazırladığı bildiri, kongre komitesi tarafından fakültedeki öğrenci kongresinde en iyi ikinci bildiri olarak seçildi.

Selim, geçmiş çalışmalarında 2022 URAP verilerine göre Türkiye'nin en güçlü ve en büyük üniversitesi olan Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Topluluğu'ndaki üniversite öğrencilerine etkili özgeçmiş oluşturma, yurtiçi/yurtdışı iş fırsatlarını yakalama ve akademisyen olma konularında eğitim mentorluğu yapmıştır.

 

Selim halen Türkiye'nin en büyük eğitim vakfı olan Türk Eğitim Vakfı'nda gönüllü olarak üniversite öğrencilerine "Girişim ve Girişimciliğe Giden Yol", "Akademik Dünyaya ve Araştırmacılığa Hazırlanma" ve "Yurtdışında Eğitim ve Çalışma Fırsatları Bulma" konularında mentorluk yapmaya devam etmektedir.

Tüm bu başarılarının yanı sıra, Türkiye'nin en büyük düşünce kuruluşlarından biri olan SETA Vakfı tarafından çok sayıda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi arasından stajyer olarak seçilen Selim, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nında otizm araştırmaları üzerine staj yapmıştır.

UNICEF danışmanı Organisation Mondiale Pour L’Education Préscolaire (OMEP) Türkiye Milli Komitesi tarafından düzenlenen 2023 Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi/Konuşmaları- 2023 International Early Childhood Education Congress/Talks(UECEK/K-IECEC/T-2023), “Sosyal Sorunları Çözmek İçin Özel Eğitim Odaklı Bir Etki Girişimciliği Örneği: Ortak Girişimciler Birliği Kurucusu ve Yöneticisi Selim Keçeli’nin Başarı Öyküsü” bildiri başlığıyla iyi örnek olarak gösterildi.

Selim Keçeli, 2024 yılında eğitimde bir öncü olarak seçilerek binlerce öğretmen ve girişimci arasından "Yılın En Başarılı Eğitmeni ve Etki Girişimcisi" unvanını almış bulunmaktadır. Bu ödül, sadece şahsına verilen bir ödül olmanın ötesinde, eğitimin dönüştürücü gücünü kanıtlayan bir nişan olarak kabul edilmektedir. Vizyonu, öğrencilerin potansiyellerini açığa çıkarmak ve eşitlik temelli bir eğitim sistemi oluşturmak üzerine odaklanmıştır. Liderliği, geniş bir topluluğa ilham vermek ve dönüştürücü değişimi teşvik etmek için bir katalizör rolü oynamaktadır. Başarı ve çalışmaları, geleceğin eğitimine şekil verme ve toplumsal dönüşüm için bir çağrı olarak yankılanmaktadır.

Selim'in çalışmaları uluslararası ve ulusal medya ve platformlarda yayınlanmakta ve haberleştirilmektedir.

https://www.youtube.com/@selimkecelii

*Özgeçmiş Selim Keçeli tarafından yazılmıştır.

Çalışma Grubu
bottom of page